Weidepoorten

Weidepoorten zijn er in verschillende soorten en maten en deze doorgang moet goed aansluiten bij uw elektrische afrastering en gebruik. Dit betekent dat deze goed moet sluiten en stroom moet blijven geleiden. Belangrijk is dat er gebruik wordt gemaakt van een verbinding die onder het hek doorloopt. Dit om te voorkomen dat er op de rest van de van de afrastering geen stroom meer staat, als u het hek opent. Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk om gebruik te maken van een grondkabel (die u ingraaft) die onder het hek wordt gelegd om zo het raster aan beide zijden met elkaar te verbinden. Op deze manier staat er aan beide zijden stroom op de afrastering, maar is de doorgang toegankelijk voor mens en dier.