Produktinformation "Trådsamlere med møtrik (10)"
Nødvendig for at sikre, at ledeevnen ikke går tabt ved sammenføjninger. Effektiv dyrekontrol bygger på en god ledeevne rundt i hele elhegnet. Stærkt galvaniseret og holdbart. Egnet til ledningstråde i alle tykkelser. Garanterer effektive sammenkoblinger i systemet.