Juridiske bestemmelser

Ud over at dit energiprodukt skal opfylde sikkerhedsstandarderne, skal dit hegn også overholde en række betingelser.

Betingelser:

  • Du bør ikke bruge mere end én energizer på et hegn ad gangen;
  • Energizerens jordforbindelse skal være mindst 10 m væk fra netværksjordingen;
  • Forsøg at undgå at have elektriske hegnstråde, der løber under eller parallelt med højspændingskabler eller telefonkabler i jorden;
  • Hvis krydsning er uundgåelig, skal vinklen i nærheden af lederne være så lige som muligt;
  • Hvis et elektrisk hegn støder op til tilgængelige gangstier, skal der anvendes advarselsskilte for hver 50 m (som skal være 200 mm x 100 mm og have en bogstavstørrelse på 25 mm);
  • Afstanden mellem to elhegn skal være mindst 3 m.